Trening Umiejętności Społecznych

Patryk Domarecki, Małgorzata Domarecka, Natalia Szymkowiak

Kompetencje społeczne to ważne w dzisiejszym świecie umiejętności, które - zarówno jako dzieci jak i dorośli - wykorzystujemy w codziennych sytuacjach. Niektórym osobom łatwiej przychodzi nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, inni mają z tym trudności.

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. Prowadzone są one przez dwóch wykwalifikowanych trenerów TUS. Celem zajęć jest trenowanie takich umiejętności, jak np. inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy, nawiązywanie kontaktu, zadawanie pytań, wyrażanie swojego zdania, proszenie o pomoc czy mówienie i przyjmowanie komplementów.

Jak wyglądają zajęcia?

TUS prowadzony jest w grupach 5-8 osobowych). Grupy uczestników dobierane są pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Jednostka terapeutyczna trwa 60min w przypadku dzieci młodszych, 90min dla dzieci starszych i młodzieży.

Dla kogo?

Udział w zajęciach warto rozważyć w przypadku dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ADHD czy stwierdzonym niedostosowaniem społecznym i trudnościami emocjonalnymi ale również osób mających problemy w kontaktach społecznych (zarówno nieśmiałość, wycofanie w relacjach i trudności z ich nawiązywaniem, jak i przejawianie zachowań trudnych w grupie).

Jak zapisać dziecko?

Zajęcia odbywają się w cyklach, a uruchamiane są w zależności od potrzeb i zgłoszeń. Informacje o naborach do nowych grup przedstawiane będą na stronie internetowej. W razie wątpliwości, pytań - zapraszamy do kontaktu. Chętnie porozmawiamy o nurtujących kwestiach i podpowiemy jakie rozwiązania będą korzystne dla Państwa dzieci.

Udostępnij

2021-04-01