Karta oceny rozwoju psychoruchowego

Autor: Patryk Domarecki, Małgorzata Domarecka, Natalia Szymkowiak

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (w wieku od 1m.ż. do 9lat) prowadzona jest przy użyciu Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego przez certyfikowanych diagnostów KORP (w naszym Centrum uprawnienia do diagnozy Kartami mają Terapeuta Integracji Sensorycznej i Lekarz). Diagnoza prowadzona jest w formie sterowanej przez terapeutę zabawy, podczas której wykonywane są standaryzowane narzędziem próby. KORP jest skonstruowany w taki sposób, aby ocenić szereg wskaźników rozwojowych, podczas różnych atrakcyjnych zadań dopasowanych do wieku i możliwości dziecka.

Co jest ocenianie?

Zawarte w Kartach próby umożliwiają ocenę:

  • rozwoju ruchowego,
  • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
  • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • komunikowania się i mowy,
  • emocji i relacji społecznych,
  • funkcji behawioralnych,
  • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
  • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).

Ilość spotkań w diagnozie zależy od wieku dziecka oraz tempa jego pracy.

Wyniki

Po zakończeniu badania dokonuje się oceny rozwoju nie tylko w formie opisu każdej z nich osobno, ale także zbiorczego zestawienia, które w sposób graficzny bardzo czytelnie wskazuje na harmonijność rozwoju lub jej brak. Przekazanie diagnozy z udziałem terapeuty prowadzącego badanie to nie tylko omówienie mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka, ale także praktyczne wskazówki do dalszego postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego z uwzględnieniem konkretnych ćwiczeń domowych.

Udostępnij

2021-04-01