Natalia Szymkowiak

Natalia Szymkowiak

Psycholog

+48 796 023 173

Usługi

Trening Umiejętności Społecznych

60zł /90min

Zajęcia w grupach 4-8 osobowych mające na celu rozwój umiejętności społecznych.

TUS to zajęcia prowadzone w grupach 4-8 osobowych przez 2 osoby (certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych). Celem jest trenowanie takich umiejętności, jak np. inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy, nawiązywanie kontaktu, zadawanie pytań, wyrażanie swojego zdania, proszenie o pomoc czy mówienie i przyjmowanie komplementów. Grupy uczestników dobierane są pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Jednostka terapeutyczna trwa 60min w przypadku dzieci młodszych, 90min dla dzieci starszych i młodzieży.

Badanie i diagnoza psychologiczna

300zł

Wywiad oraz badanie psychologiczne z pełną diagnozą psychologiczną i omówieniem jej wyników.

Diagnoza psychologiczna to proces, w trakcie którego psycholog w oparciu o odpowiednio dobrane narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwacja, kwestionariusze, testy) stara się rozpoznać oraz określić psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej. Diagnoza psychologiczna stanowi ważny i integralny element pierwszej fazy leczenia. Pozwala ona na wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności. Dzięki rzetelnie przeprowadzonej diagnozie możliwe jest stworzenie procesu wsparcia uszytego na miarę każdej osoby. Badanie i diagnoza psychologiczna obejmują zazwyczaj kilka spotkań. Pierwszym etapem jest zebranie wywiadu psychologicznego. Następnie odbywa się obserwacja dziecka (w trakcie swobodnej i kierowanej zabawy) oraz badanie psychologiczne. Omawiane są z rodzicem wyniki diagnozy oraz ustalone zostaje kompleksowe wsparcie w zakresie usprawniania doświadczanych trudności.

Konsultacja psychologiczna

120zł /50min

Krótkotrwała forma wsparcia psychologicznego w bieżących trudnościach.

Konsultacja psychologiczna stanowi krótkoterminową formę wsparcia. Czasami klienci korzystają z jednej wizyty, innym razem z kilku. Polega ona na rozmowie z psychologiem na temat przyczyny zgłoszenia, doświadczanych trudności oraz ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych. Dotyka obszarów życia, w których warto rozważyć wprowadzenie zmiany. W trakcie spotkania psycholog pomoże ustalić czy niezbędne jest dalsze wsparcie, a także jaki rodzaj oddziaływań będzie najkorzystniejszy. Konsultacja może pomóc w uporządkowaniu emocji, radzeniu sobie w kryzysie emocjonalnym, rozwianiu wątpliwości, również tych dotyczących rozwoju dziecka. Często pozwala spojrzeć na problem z innej perspektywy.

Terapia psychologiczna

120zł /50min

Wsparcie w formie cyklu spotkań z psychologiem adresowane zarówno do dorosłych jak i dzieci.

Terapia psychologiczna obejmuje cykl spotkań z psychologiem, w trakcie których pacjent może omówić problemy oraz trudności napotkane w codziennym życiu. Wsparcie adresowane jest zarówno do osób dorosłych, jak i dla dzieci. Celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania człowieka w codziennych sytuacjach, zwiększanie skuteczności jego działania, wspieranie w osobistym rozwoju. Terapia psychologiczna może pomóc w lepszym rozumieniu własnego zachowania oraz zachowań innych ludzi, co ułatwi wzajemne porozumienie. Spotkania mogą stanowić wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem, redukowania zachowań trudnych oraz usprawiniania komunikacji z bliskimi.

Konsultacje wychowawcze

120zł /50min

Wsparcie dla rodziców w procesie wychowania dzieci.

Rodzicielstwo to jedna z najpiękniejszych przygód w życiu, pełna miłości, troski i wrażliwości na drugiego człowieka. Czasami zdarza się tak, że jako rodzice potrzebujemy wsparcia, nikt z nas nie nabył wszystkich kompetencji rodzicielskich w momencie narodzin dziecka. Stawanie się rodzicem to proces, wzajemne poznawanie i odkrywanie nie tylko dziecka, ale i siebie, w tej wyjątkowej roli. W trakcie konsultacji rodzic ma możliwość omówienia swoich lęków, trudności oraz wątpliwości. Wspólnie szukamy rozwiązań najlepszych dla danej rodziny.

Umów wizytę

Natalia Szymkowiak

+48 796 023 173