Małgorzata Domarecka

Małgorzata Domarecka

Pedagog - terapeuta integracji sensorycznej

+48 506 225 702

Usługi

Kompleksowa diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

800zł

Kompleksowa ocena w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu prowadzona przez zespół interdyscyplinarny.

Obserwacja dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem wieloetapowym, w którym uczestniczą członkowie zespołu interdyscyplinarnego (lekarz, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, specjalista psychiatra). Na przebieg diagnozy składa się kilka etapów: szczegółowy wywiad rozwojowy prowadzony wg protokołu ADI-R, badanie ADOS-2, badanie intelektu podczas spotkania z psychologiem, przekazanie dokumentów i ewentualne spotkanie z psychiatrą. Protokół diagnostyczny oparty jest na zestawie narzędzi uznanych za złoty standard w diagnozie zaburzeń ze spektrum (ADOS-2 + ADI-R). W Centrum istnieje możliwość odbycia dodatkowych konsultacji (neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej).

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego

200zł

Ocena rozwoju dziecka w wieku 1 m.ż. - 9 lat.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (w wieku od 1m.ż. do 9lat) prowadzona jest przy użyciu Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego przez certyfikowanych diagnostów KORP. Diagnoza prowadzona jest w formie sterowanej przez terapeutę zabawy, podczas której wykonywane są standaryzowane narzędziem próby. KORP jest skonstruowany w taki sposób, aby ocenić szereg wskaźników rozwojowych, podczas różnych atrakcyjnych zadań dopasowanych do wieku i możliwości dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych

60zł /90min

Zajęcia w grupach 4-8 osobowych mające na celu rozwój umiejętności społecznych.

TUS to zajęcia prowadzone w grupach 4-8 osobowych przez 2 osoby (certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych). Celem jest trenowanie takich umiejętności, jak np. inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy, nawiązywanie kontaktu, zadawanie pytań, wyrażanie swojego zdania, proszenie o pomoc czy mówienie i przyjmowanie komplementów. Grupy uczestników dobierane są pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Jednostka terapeutyczna trwa 60min w przypadku dzieci młodszych, 90min dla dzieci starszych i młodzieży.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

300zł

Pełna ocena procesów przetwarzania sensorycznego na podstawie wywiadu, obserwacji klinicznej oraz dedykowanych testów.

Diagnoza w kierunku zaburzeń SI składa się z 3-4 spotkań. Pierwsze spotkanie terapeuty z rodzicami opiera się na zebraniu szczegółowego wywiadu dotyczącego aktualnego funkcjonowania oraz czynników wpływających na procesy przetwarzania sensorycznego (wywiad ciążowy, okołoporodowy, rozwojowy). Drugie (i trzecie – w zależności od potrzeb) spotkanie to szczegółowa obserwacja dziecka w gabinecie terapeutycznym oraz wykonanie wybranych prób i testów służących diagnozie procesów SI. Podczas czwartego spotkania omawiana jest szczegółowo diagnoza oraz indywidualne zalecenia do pracy z dzieckiem.

Obserwacja procesów integracji sensorycznej

200zł

Wywiad i obserwacja kliniczna w kierunku zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci młodszych.

Obserwacja w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej jest formą diagnozy, przeznaczoną dla młodszych dzieci (do ukończenia 3 r.ż.) i skupia się przede wszystkim na problemach samoregulacji u dzieci (trudności z zainicjowaniem lub utrzymaniem snu, problemy wybiórczości pokarmowej, nietolerancja metek, ubrań, faktur, nadmierna potrzeba bujania, kołysania, lub przeciwnie – nadmierna ostrożność w ruchach, nietolerancja ruchu, wysokości). Poprzedzona jest zebraniem szczegółowego wywiadu. Po dokonaniu diagnozy terapeuta przekazuje rodzicom zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Badanie ADOS-2

400zł

Częsciowo ustrukturyzowany protokół obserwacji w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Badanie ADOS-2 jest protokołem do obserwacji w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzone przez certyfikowanego diagnostę spotkanie ma charakter zabawy i rozmowy z pacjentem i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Badanie jest nagrywane i następnie kodowane niezależnie przez dwóch certyfikowanych diagnostów. Do postawienia pełnej diagnozy wskazane jest dodatkowo zebranie pełnego wywiadu dotyczącego rozwoju i funkcjonowania dziecka, obserwacja psychologiczna, a także - w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań zależnie od wskazań w indywidualnych przypadkach. Badanie służy także do oceny dziecka z rozpoznanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu w celu oceny postępów terapii.

Terapia integracji sensorycznej

90zł /50min

Zajęcia pobudzające integrację procesów przetwarzania sensorycznego.

Integracja Sensoryczna to proces który zachodzi w każdym człowieku w każdym momencie życia. Polega na właściwym odbiorze bodźców wszystkimi zmysłami oraz odpowiednim ich przetwarzaniu i wyzwalaniu prawidłowych reakcji organizmu. Ze względu na coraz większą tendencję u dzieci do siedzącego trybu życia oraz szeroki dostęp do urządzeń elektronicznych, coraz częściej obserwuje się zaburzenia integracji sensorycznej. Najczęstszymi ich objawami są: nietolerancja czynności higienicznych, metek ubrań, faktur przedmiotów, mylenie liter, strach przed chodzeniem po schodach, niechęć do przytulania, upadki na prostej drodze, nietolerancja ruchu, bujania, lub przeciwnie ciągła potrzeba korzystania z huśtawek, karuzeli, zatykanie uszu w głośnych miejscach, trudności w koncentracji czy trudności szkolne Terapia Integracji Sensorycznej zwana jest naukową zabawą – praca na różnych, atrakcyjnych dla dziecka sprzętach wpływa znacząco na poprawę procesów przetwarzania sensorycznego. Do terapii kwalifikuje się dzieci na podstawie wykonanej diagnozy procesów integracji sensorycznej. Akceptowane są diagnozy wykonane w innych ośrodkach"

Umów wizytę

Małgorzata Domarecka

+48 506 225 702