Iwona Dziewulska

Iwona Dziewulska

Logopeda

+48 695 913 511

Usługi

Diagnoza logopedyczna

150zł

Diagnoza w oparciu o Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.

Diagnoza przeprowadzona jest przez certyfikowanego diagnostę przy użyciu Kart Oceny Logopedycznej Dziecka. Diagnoza przeprowadzana i omawiana jest w trakcie dwóch spotkań. KOLD jest pierwszym polskim wystandaryzowanym testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD obejmuję ocenę: - rozumienia mowy - nadawania mowy - reakcji słuchowych - narządów artykulacyjnych - umiejętności pragmatyczno- społecznych Diagnoza jest szczegółowo opisana i omówiona na ostatnim spotkaniu.

Terapia logopedyczna

60zł /30min

Zajęcia dla dzieci skupiające się na kształtowaniu poprawnej mowy.

Terapia logopedyczna skupia się na kształtowaniu komunikacji językowej i społecznej, usuwaniu wad wymowy u dzieci, usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, kształtowaniu poprawnej mowy, wykształcaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Swoją opieką obejmujemy dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią – wadami wymowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością mówienia oraz innymi zaburzeniami. Zajęcia przygotowywane są indywidualnie dla każdej osoby, uwzględniając jej możliwości i zainteresowania. Do terapii kwalifikuje się dzieci na podstawie wykonanej diagnozy.

Terapia logopedyczna

90zł /50min

Zajęcia dla dzieci skupiające się na kształtowaniu poprawnej mowy.

Terapia logopedyczna skupia się na kształtowaniu komunikacji językowej i społecznej, usuwaniu wad wymowy u dzieci, usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, kształtowaniu poprawnej mowy, wykształcaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Swoją opieką obejmujemy dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią – wadami wymowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością mówienia oraz innymi zaburzeniami. Zajęcia przygotowywane są indywidualnie dla każdej osoby, uwzględniając jej możliwości i zainteresowania. Do terapii kwalifikuje się dzieci na podstawie wykonanej diagnozy.

Umów wizytę

Iwona Dziewulska

+48 695 913 511