Patryk Domarecki

Patryk Domarecki

Lekarz

+48 532 394 155

Harmonogram

Usługi

Kompleksowa diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

800zł

Kompleksowa ocena w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu prowadzona przez zespół interdyscyplinarny.

Obserwacja dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem wieloetapowym, w którym uczestniczą członkowie zespołu interdyscyplinarnego (lekarz, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, specjalista psychiatra). Na przebieg diagnozy składa się kilka etapów: szczegółowy wywiad rozwojowy prowadzony wg protokołu ADI-R, badanie ADOS-2, badanie intelektu podczas spotkania z psychologiem, przekazanie dokumentów i ewentualne spotkanie z psychiatrą. Protokół diagnostyczny oparty jest na zestawie narzędzi uznanych za złoty standard w diagnozie zaburzeń ze spektrum (ADOS-2 + ADI-R). W Centrum istnieje możliwość odbycia dodatkowych konsultacji (neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej).

Konsultacja pediatryczna

130zł

Pełny wywiad i badanie pediatryczne z diagnozą i szczegółowym planem terapii.

W trakcie konsultacji lekarz zbiera wywiad dotyczący aktualnego problemu oraz przeszłości medycznej, dokonuje badania przedmiotowego dziecka, w razie potrzeby zleca dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe, konsultacje. Na podstawie całości obrazu klinicznego stawia diagnozę i włącza leczenie. Najczęstszymi przyczynami zgłoszenia na wizytę są: ostre zachorowania (gorączka, infekcje układu oddechowego, moczowego, nieżyt żołądkowo-jelitowy) ale również choroby przewlekłe dzieci, problemy rozwojowe. W ramach konsultacji realizowana jest także profilaktyka chorób u dzieci, okresowe badania stanu zdrowia, omawiane są wyniki wykonanych przez rodziców na własną rękę badań. Noworodki i niemowlęta konsultowane są również w zakresie rozwoju, karmienia, higieny oraz obserwacji w kierunku zaburzeń samoregulacji.

Wizyta rodzinna - konsultacja pediatryczna rodzeństwa

200zł

Pełne badanie podmiotowe i przedmiotowe rodzeństwa z wydaniem zaleceń.

W trakcie konsultacji lekarz zbiera wywiad dotyczący aktualnego problemu oraz przeszłości medycznej, dokonuje badania przedmiotowego dziecka, w razie potrzeby zleca dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe, konsultacje. Na podstawie całości obrazu klinicznego stawia diagnozę i włącza leczenie. Najczęstszymi przyczynami zgłoszenia na wizytę są: ostre zachorowania (gorączka, infekcje układu oddechowego, moczowego, nieżyt żołądkowo-jelitowy) ale również choroby przewlekłe dzieci, problemy rozwojowe. W ramach konsultacji realizowana jest także profilaktyka chorób u dzieci, okresowe badania stanu zdrowia, omawiane są wyniki wykonanych przez rodziców na własną rękę badań. Noworodki i niemowlęta konsultowane są również w zakresie rozwoju, karmienia, higieny oraz obserwacji w kierunku zaburzeń samoregulacji.

Pediatryczna wizyta kontrolna

80zł

Kontrola w trakcie lub po leczeniu wybranego problemu zdrowotnego w ciągu 7 dni od porady lekarskiej

Wizyta kontrolna ma na celu sprawdzenie stanu zdrowia dziecka w trakcie lub po leczeniu infekcji lub innego wybranego problemu zdrowotnego. Odbywa się w ciągu 7 dni od wizyty lekarskiej (w dniu ustalonym wspólnie z lekarzem prowadzącym). Podczas wizyty kontrolnej dokonywana jest ponowna ocena dziecka i modyfikacja zaleceń co do dalszego leczenia.

Konsultacja alergologiczna

160zł

Konsultacja pediatryczna w zakresie alergii, atopii, astmy oskrzelowej.

Konsultacja obejmuje zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego aktualnego i wcześniejszych zachorowań, historii rodzinnej dotyczącej schorzeń z kręgu alergii i atopii, szczegółowe badanie dziecka. Podczas wizyty oceniane są wskazania do wykonania szeregu specjalistycznych badań z zakresu alergologii oraz podejmowana jest decyzja co do konieczności ewentualnej hospitalizacji w Oddziale Alergologii dla Dzieci. Konsultacje prowadzone są przez lek. Urszulę Dobruń - specjalistę pediatrii aktualnie w toku szkolenia w zakresie alergologii.

Badanie ADOS-2

400zł

Częściowo ustrukturyzowany protokół do badania w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Badanie ADOS-2 jest protokołem do obserwacji w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzone przez certyfikowanego diagnostę spotkanie ma charakter zabawy i rozmowy z pacjentem i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Badanie jest nagrywane i następnie kodowane niezależnie przez dwóch certyfikowanych diagnostów. Do postawienia pełnej diagnozy wskazane jest dodatkowo zebranie pełnego wywiadu dotyczącego rozwoju i funkcjonowania dziecka, obserwacja psychologiczna, a także - w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań zależnie od wskazań w indywidualnych przypadkach. Badanie służy także do oceny dziecka z rozpoznanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu w celu oceny postępów terapii.

Umów wizytę

Patryk Domarecki

+48 532 394 155
Natalia Fernando

Natalia Fernando

Lekarz

+48 532 394 155

Usługi

Umów wizytę

Natalia Fernando

+48 532 394 155