Profil Psychoedukacyjny (PEP-3-PL) znany jako PEPR

Autor: Małgorzata Domarecka, Patryk Domarecki

Profil Psychoedukacyjny (szerzej i popularniej znany jako PEPR) to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.

W Centrum Motyl badanie prowadzone jest przez certyfikowanych diagnostów i składa się zwykle z 2-3 spotkań po około 60 min.

W trakcie badania, w przyjaznej atmosferze, dziecko jest zachęcane do wykonywania czynności, które oceniają profil jego rozwoju oraz (co istotne) wskazują strefę najbliższego rozwoju, czyli umiejętności, na których należy skupić się w najbliższym czasie. Dlatego właśnie raport z badania jest z powodzeniem wykorzystywany do opracowywania indywidualnych planów terapeutycznych (przydatnych np. w ramach rewalidacji w szkole czy w pracy nauczyciela wspomagającego).

Zapraszamy!

Udostępnij

2022-04-23