Patryk Domarecki

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z doświadczeniem zdobytym podczas stażu w Szpitalu MSWiA w Olsztynie, a następnie w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoriach Nocnej Pomocy Lekarskiej. W listopadzie 2018 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii. Początkowo związany z Oddziałem Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Ostródzie, następnie z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, aktualnie kontynuuje szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala w Biskupcu. Posiada międzynarodowy certyfikat ADOS-2 uznawanego za złoty standard w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pracę z dziećmi traktuję nie tylko jako obowiązek, który staram się wypełniać z należytą starannością, ale jest to również źródło mojej satysfakcji. Pracując z dziećmi próbuję widzieć nie tylko „chory narząd” ale dziecko jako całość, uwzględniając sferę rozwoju, psychiki i emocji. Dlatego, poza leczeniem schorzeń dzieci, zwracam uwagę na porady rozwojowe, pielęgnacyjne, profilaktyczne. Wyznaję model wszechstronnej opieki nad pacjentem, w którym pediatra pełni rolę koordynatora między różnymi specjalistami, wszak zdrowie to nie tylko dobrostan fizyczny, ale także psychiczny, emocjonalny i społeczny!.

W pracy korzystam z najnowszych źródeł wiedzy i pracuję zgodnie z modelem medycyny opartej na dowodach (EBM). Wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń (m.in. USG płuc w pediatrii, wczesna diagnoza autyzmu, Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego) oraz konferencji pediatrycznych, w których uczestniczę.

Współautor trzech publikacji naukowych, w tym dwóch w dziedzinie psychiatrii dzieci. Prywatnie – morążanin z urodzenia i zamieszkania, mąż i tata lubiący przeczytać dobrą książkę oraz grę na gitarze

Udostępnij

2021-04-01