Neurolog dziecięcy

Od maja 2022r. w Centrum Motyl kompleksowych porad z zakresu neurologii dziecięcej będzie udzielać lek. Patrycja Kwiatkowska.

Specjalista neurologii dziecięcej z doświadczeniem pracy w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Neurogenetyki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Pani Doktor regularnie uczestniczy w zjazdach, sympozjach i szkoleniach w zakresie neurologii dziecięcej stale poszerzając swoją wiedzę w tym obszarze. W trakcie konsultacji zbiera szczegółowy wywiad dotyczący zarówno aktualnych problemów zdrowotnych dziecka jak i przeszłości medycznej i rozwoju psychoruchowego, przeprowadza szczegółowe, specjalistyczne badanie neurologiczne, planuje z rodzicem ścieżkę postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, zleca i interpretuje badania laboratoryjne i obrazowe, ustala wskazania do ewentualnego poszerzenia diagnostyki. Konsultowane problemy to najczęściej zaburzenia neurorozwojowe (zarówno podejrzenie jak i opieka nad pacjentami z już rozpoznanymi trudnościami, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, FASD, i.in), bóle głowy i pleców, padaczka, zaburzenia świadomości, zaburzenia tikowe.

W Centrum Motyl Pani Doktor udziela porad neurologicznych dla dzieci i młodzieży oraz współuczestniczy w procesie kompleksowych diagnoz rozwojowych.

Udostępnij

2022-05-12