Natalia Szymkowiak

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła jednolite studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS, gdzie realizowała kliniczny blok specjalizacji. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na którym ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Od 10 lat zawodowo zajmuje się wspieraniem rodzin. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Olsztynie oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami oświaty oraz sądem rejonowym.


Na co dzień udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysu emocjonalnego. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla seniorów. Dokonuje diagnozy psychologicznej w zakresie określenia poziomu funkcjonowania intelektualnego dziecka oraz osoby dorosłej, cech osobowości i temperamentu.

Obecnie najbardziej pochłania mnie praca w Zespole Szkół, gdzie zajmuję się wsparciem młodzieży oraz współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie, w którym prowadzę wczesne wspomaganie rozwoju oraz trening umiejętności społecznych. Prowadzę również zajęcia rewalidacyjne dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Morągu. W trakcie doskonalenia zawodowego ukończyłam III stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dla dzieci zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jestem certyfikowanym trenerem treningu umiejętności społecznych. Ukończyłam szkolenie z zakresu redukowania zachowań trudnych u dzieci z ASD oraz uzyskałam uprawnienia diagnostyczne Skali Stanford Binet 5. W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Aby sprostać oczekiwaniom moich Pacjentów nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny psychologii oraz psychoterapii. Dlatego też co roku uczestniczę w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach gdzie spotykam innych specjalistów i uzupełniam swoją wiedzę.

Aby skuteczniej wspierać osoby poszukujące wsparcia w kwietniu 2021 r. rozpoczynam czteroletnie szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Crescentia w Toruniu.

Pracując z pacjentem dbam o komfort oraz poczucie bezpieczeństwa. Moją pasją jest wspieranie rodziców w pięknej „przygodzie” zwanej rodzicielstwem. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie uwielbiam czytać i dbać o rośliny.

Udostępnij

2021-04-01