Sylwetki terapeutów Motyla

Autor: Patryk Domarecki

Aby stale poszerzać ofertę Motyla i wychodzić naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, poszukujemy osób, które podejmują z nami współpracę. Poniżej przedstawiamy sylwetki terapeutek, które swoim przygotowaniem merytorycznym i pasją do pracy wpisują się w Motylową wizję kompleksowego wsparcia na wysokim poziomie.

Aleksandra Cieślak

Pani Aleksandra jest pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym, a swoją wiedzę pedagogiczną poszerzała na studiach magisterskich w zakresie terapii pedagogicznej i wspierania rozwoju dziecka. Jest także przeszkolonym nauczycielem metody Montessori, której elementy stosuje w swojej pracy. Certyfikowany diagnosta Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała dotychczas pracując w placówkach przedszkolnych, zaś aktualnie jest wychowawcą 3. klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu. Pani Ola jest w Motylu odpowiedzialna za prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych, diagnozy rozwoju psychoruchowego oraz prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Prywatnie - mama i gitarzystka.

Lidia Szwaracka

Pani Lidia jest pedagogiem, magistrem z przygotowaniem do pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej. Zdobywała także wiedzę na studiach z zakresu wczesnej edukacji, wczesnego wspomagania rozwoju i oligofrenopedagogiki. W szerokiej gamie swoich kompetencji ma także rewalidację dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń. Ukończyła wiele szkoleń, z których najważniejsze, to 3-stopniowa terapia behawioralna, diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego, trening umiejętności społecznych. Pani Lidka jest od kilku lata zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia Nie-zwykłe Dzieci, które udziela wsparcia dzieciom z autyzmem oraz ich rodzicom, a także organizuje wiele godnych podziwu akcji w zakresie tematyki autyzmu. W Centrum zajmuje się prowadzeniem zajęć TUS oraz diagnozą i terapią integracji sensorycznej. Prywatnie zaangażowana mama dwójki dorastających dzieci, z zamiłowaniem do prowadzenia przydomowego ogrodu!

Udostępnij

2021-04-15