Kompleksowa diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Małgorzata Domarecka, Patryk Domarecki

Obserwacja dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem wieloetapowym, w którym uczestniczą członkowie zespołu interdyscyplinarnego (lekarz, pedagog specjalny, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, specjalista psychiatra).


Przebieg diagnozy odbywa się w sposób następujący:

1. Spotkanie diagnostów z rodzicami dziecka prowadzone wg protokołu ADI-R – spotkanie ma na celu zebranie pogłębionego, szczegółowego wywiadu dotyczącego rozwoju i funkcjonowania dziecka, analizę dostępnej dokumentacji medycznej, psychologiczno-pedagogicznej. Podczas spotkania ustalana jest potrzeba wykonania ewentualnych dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych lub konsultacji specjalistycznych.

2. Badanie psychologiczne – spotkanie dziecka z psychologiem, który bada je przy użyciu odpowiednio dobranych do poziomu rozwojowego i wieku testów. Bada się wówczas poziom intelektualny dziecka.

3. Badanie ADOS-2 – częściowo ustrukturyzowany protokół do badania dzieci i dorosłych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Spotkanie ma formę zabawy i rozmowy, w trakcie których improwizowane są określone sytuacje wzajemnej interakcji, proszenia, opowiadania. Badanie uznane jest na całym świecie za złoty standard w diagnozie autyzmu, prowadzone przez certyfikowanego diagnostę, nagrywane, a następnie kodowane niezależnie przez 2 osoby, które ostatecznie ustalają konsensus diagnostyczny.

4. Spotkanie z rodzicami w celu przekazania dokumentów oraz omówienia wniosków z przeprowadzonych obserwacji i badań.

5. Diagnoza psychiatry - W razie potrzeby wystawienia diagnozy medycznej (wg kodu ICD-10) pozostajemy we współpracy z lekarzem – specjalistą psychiatrii, do którego umawiamy bezpośrednio pacjentów, bez konieczności czekania w długiej kolejce (Pani Doktor przyjmuje pacjentów w Malborku).

Koszt całościowej obserwacji wraz z analizą dokumentacji i wydaniem opracowanej opinii to 850 zł (ADI-R 200 zł, ADOS-2 400zł, badanie psychologiczne 250zł +ewentualny koszt wizyty u specjalisty psychiatry). W przypadku posiadania przez rodziców aktualnej opinii psychologicznej z badaniem poziomu intelektu istnieje możliwość pominięcia tego etapu po indywidualnym uzgodnieniu.

W razie potrzeby, w Centrum istnieje także możliwość dodatkowej konsultacji logopedycznej, fizjoterapeutycznej, dietetycznej, diagnoza integracji sensorycznej zależnie od zaistniałych wskazań. Ułatwiamy Państwu także kolejne etapy poprzez wskazanie dalszych kroków (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, WWR, dokumenty do Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności) oraz proponujemy wsparcie w postaci panelu dostępnych w Centrum form terapii.


Jakie dokumenty należy dostarczyć?

- kserokopia książeczki zdrowia dziecka;

- wyniki dostępnych badań laboratoryjnych, obrazowych, karty informacyjne pobytów w szpitalu, wizyt w poradniach specjalistycznych;

- dokumentację psychologiczno-pedagogiczną, opinie psychologa, logopedy, pedagoga, terapeuty SI (jeżeli badania takie były przeprowadzane);

- opinię wychowawcy przedszkola / szkoły o uczniu (jeżeli dziecko uczęszcza);

- krótkie nagrania zabawy swobodnej dziecka, niepokojących rodzica zachowań;

Na miejscu zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie wniosku o badanie dziecka wraz z wyrażeniem zgody na nagranie elementów obserwacji do celów diagnostycznych. Należy mieć na uwadze, że sugerujemy prowadzenie diagnozy w godzinach przedpołudniowych (dziecko jest wówczas zwykle bardziej wypoczęte).


Dlaczego u nas?

W rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu ważna jest współpraca specjalistów, zespół interdyscyplinarny wymienia informacje o dziecku, kompletuje dane potrzebne do postawienia rozpoznania. W Motylu dysponujemy uznanym na całym świecie za złoty standard zestawem diagnostycznym ADOS-2 + ADI-R, wśród nas 4 osoby posiadają międzynarodowy certyfikat uznający ich umiejętności posługiwania się wspomnianymi narzędziami. Dodatkowym atutem diagnozy u nas jest zapewniona możliwość szybkiego dostępu do wizyty u specjalisty psychiatry, z którym zespół interdyscyplinarny współpracuje, przekazując za zgodą rodziców informacje i konsultując trudności diagnostyczne.


Kontakt

W razie pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu tel. 532-394-155 lub 506-225-702.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że podejrzenie zaburzeń rozwojowych u dziecka lub wątpliwości rodzica co do prawidłowego rozwoju są trudną sytuacją. Jeśli macie Państwo wątpliwości co do konieczności wykonania diagnozy, nie wahajcie się zapytać ekipy Motyla, służymy radą!

Udostępnij

2021-07-09